W dniu 14 marca 2018 roku, o godz. 15.00, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się Dzień Otwarty pn. „Akademia Podstaw Prawa”.

Przedmiotowa konferencja miała na celu przybliżenie tematyki, dotyczącej ścigania przestępstw z oskarżenia prywatnego.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali studenci uczelni wyższych: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz słuchacze Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach.

Wydarzenie otworzyła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach, która przywitała zaproszonych gości.

Prelegentem konferencji był SSR Tomasz Piechota, orzekający w IX Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Kielcach.

 Podczas przedmiotowego spotkania, SSR Tomasz Piechota przedstawił zaproszonym gościom regulacje prawne, dotyczące skutecznego wniesienia prywatnego aktu oskarżenia, omówił uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwami prywatnoskargowymi, wskazał, na wymogi, jakie powinien spełniać prywatny akt oskarżenia oraz jak wygląda przebieg postępowania sądowego. Nadto, uczestnicy konferencji, mogli dowiedzieć się, jakie są terminy dochodzenia uprawnień, jak wygląda kwestia zawarcia ugody oraz cofnięcia aktu oskarżenia.

Kolejna konferencja pn. „Akademia Podstaw Prawa”, zaplanowana została na dzień 13 czerwca 2018 roku i będzie poświęcona tematyce „Praw konsumenta”

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach