W dniu 19 marca 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyły się zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

            W przedmiotowych praktykach udział wzięli uczniowie z klasy „II b” - II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Kielcach.

            Podczas tegorocznego Dnia Przedsiębiorczości, Pani Dorota Skuza Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach zapoznała licealistów ze strukturą organizacyjną sądu oraz zasadami działania sekretariatów sądowych i agend administracyjnych sądu. Omówiła zakresy działania m. in. sekretariatu Oddziału Administracyjnego, Biura Obsługi Interesantów, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Biura Podawczego, Biblioteki i Archiwum.

            Uczniowie zostali zapoznani z wdrożonymi do pracy sądu standardami obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach, jak również z funkcjonowaniem systemów informatycznych: Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, E-protokołu.

            SSO Bożena Fabrycy zapoznała młodzież ze specyfiką pracy sędziego oraz sprawami rozpoznawanymi w wydziałach ksiąg wieczystych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

            Pan Tomasz Jamka, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach zaprezentował uczniom tematykę dotyczącą zarządzania instytucjami publicznymi, na przykładzie Sądu Okręgowego w Kielcach.

            Nadto, uczniowie wzięli udział w charakterze publiczności w rozprawie karnej, rozpoznawanej w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Kielcach – sędzia referent SSO Tomasz Zieliński.

            Przeprowadzony Dzień Przedsiębiorczości w Sądzie Okręgowym w Kielcach miał na celu pomóc młodym ludziom w podejmowaniu decyzji, dotyczących planowania przyszłej drogi zawodowej, a uczniowie pozyskali informacje o wykształceniu
i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu sędziego oraz urzędnika sądowego.

            Dzień Przedsiębiorczości jest wydarzeniem cyklicznym, w związku z powyższym zapraszamy zainteresowane szkoły do współpracy z Sądem Okręgowym w Kielcach.