W dniu 11 kwietnia 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z II liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.

Spotkanie otwarte dla uczniów, przy udziale Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Zastępcy Kuratora Okręgowego w Kielcach i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach poprowadziła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Podczas przedmiotowego spotkania, Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego zapoznała licealistów ze strukturą organizacyjną sądu oraz przedstawiła funkcjonowanie systemów informatycznych wspierających działanie sądownictwa powszechnego tj.: Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, E-protokołu.

Pani Bożena Kępkowska, Zastępca Kuratora Okręgowego w Kielcach zapoznała zaproszonych gości ze specyfiką pracy kuratora sądowego, a Pani Jolanta Piwowarczyk, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach zapoznała uczniów ze specyfiką czynności egzekucyjnych, wykonywanych przez komorników sądowych oraz przedstawiła drogę do uzyskania zawodu komornika sądowego.  

Z udziałem zaproszonych gości przeprowadzono symulowaną rozprawę w Systemie Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych, podczas której uczniowie mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

Następne spotkanie dla uczniów kieleckich szkół zaplanowane zostało na dzień  16 maja 2018 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach