W dniu 19 maja 2018 roku, Sąd Okręgowy w Kielcach, po raz drugi otworzył swój gmach, podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów.

Dla zwiedzających przygotowano wiele atrakcji, między innymi: wystawę prac artystycznych uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, wystawę strojów urzędowych sędziego, prawników z korporacji prawniczych, a także strojów i wyposażenia osadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach.

Nadto, zwiedzający mogli zobaczyć krótką prezentację kar stosowanych na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, wystawę archiwalnych zbiorów bibliotecznych, materiałów historycznych i kronikę sądu.

Odwiedzającym gmach Sądu, zaprezentowano także pokaz slajdów ze 100-lecia Sądu Okręgowego w Kielcach, jak również z innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, które organizowane są cyklicznie w Sądzie Okręgowym w Kielcach tj. „Dni Otwartych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, „Warsztatów mediacyjnych dla młodzieży. Spotkań z psychologią sądową” czy „Spaceru po Sądzie”. Po raz pierwszy zaprezentowano również Sztandar Sądu Okręgowego w Kielcach, który ufundowany został przez pracowników sądu z okazji obchodów 100-lecia Sądu Okręgowego w Kielcach.

Tegoroczna Noc Muzeów w Sądzie Okręgowym w Kielcach cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, nie zabrakło rodzin z dziećmi, młodzieży, osób młodszych i starszych. Szczególne zaciekawienie zwiedzających wzbudził pokój dla konwojowanych, tzw. „dołek”. Dużą frekwencją osób odwiedzających Sąd cieszyły się symulowane rozprawy sądowe: cywilne, które poprowadziły SSO Anna Pać-Piętak i SSR Anna Jermak oraz karne pod przewodnictwem SSO Jana Klocka Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach. W przedmiotowych rozprawach zwiedzający wzięli czynny udział, wcielając się w uczestników postępowania sądowego.

Dodatkową atrakcją były prezentacje biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach tj.: prezentacja o złudzeniach pt: „Sprawdź czy nadajesz się na wiarygodnego świadka”, przedstawiona przez dr Adriana Kurcbarta oraz prezentacja adresowana tylko do osób dorosłych pt. „Medycyna sądowa i rekonstrukcja wypadków drogowych”, przedstawiona przez inż. Bogusława Czerniachowicza, i lek. med. Grzegorza Lembasa.

 

     Uczestnicy Nocy Muzeów mogli dokonać także symbolicznego wpisu do kroniki Sądu. Warto wspomnieć, iż zaciekawienie wśród zwiedzających wzbudziła również obecność antyterrorystów.

    Ideą Nocy Muzeów z udziałem Sądu Okręgowego w Kielcach było zaprezentowanie pracy sędziów i pracowników tego Sądu, przedstawienie jego historii, a nade wszystko pokazanie gmachu sądowego jako miejsca przyjaznego i otwartego dla obywateli oraz pokazanie roli, jaką sądownictwo powszechne pełniło w czasach minionych i pełni obecnie.

     Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i zapraszamy na kolejne edycje Nocy Muzeów w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach