W dniu 16 maja 2018 roku, o godz. 10.00, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty Sądu”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach.

Dzień Otwarty dla uczniów oficjalnie otworzył SSO Ryszard Sadlik, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach, który przywitał zaproszonych gości.

Prelegentami wydarzenia, które poprowadził SSO Jan Klocek, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach byli: Pani Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Pani Zastępca Kuratora Okręgowego, Pani mediator z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach.

Podczas przedmiotowego spotkania, zapoznano uczniów ze strukturą organizacyjną Sądu Okręgowego w Kielcach oraz przedstawiono funkcjonowanie systemów informatycznych, wspierających działanie sądownictwa powszechnego tj.: Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, E-protokołu.

Nadto, zaproszeni prelegenci zapoznali uczniów z zasadami prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz ze specyfiką pracy kuratora sądowego.

Prowadzący spotkanie SSO Jan Klocek zaprosił uczniów do udziału w symulowanej rozprawie karnej, podczas której mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

Kolejne spotkanie dla młodzieży zaplanowane zostało na dzień 13 czerwca 2018 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach