W dniu 25 maja 2018 roku, w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5 odbyły się „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży. Spotkanie z psychologią sądową”.

Do udziału w przedmiotowych warsztatach zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie.

Warsztaty dla uczniów poprowadzili: Pani Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, mediator z listy stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Pan biegły sądowy z zakresu psychologii, ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z mediacją, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów, jak również z działem psychologii klinicznej, jaką jest psychologia sądowa. 

Jednocześnie, po zakończeniu warsztatów, zaproszono uczniów do udziału w krótkim spacerze po gmachu budynku Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12a, podczas którego SSO Jan Klocek, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach zapoznał młodzież z podstawowymi zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak również z organizacją Sądu Okręgowego w Kielcach. Nadto, uczniowie wzięli udział w symulowanej rozprawie karnej, podczas której mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach