W dniu 11 czerwca 2018 roku, w godz. 9.00-11.00 w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5 odbyły się „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży. Spotkania z psychologią sądową”.

Do udziału w przedmiotowych warsztatach zostali zaproszeni uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.

Warsztaty dla uczniów poprowadzili: Pani Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, mediator z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Pan biegły sądowy z zakresu psychologii, ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Podczas przedmiotowego spotkania uczniowie zostali zapoznani z mediacją, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów, jak również z działem psychologii klinicznej, jaką jest psychologia sądowa. 

Przeprowadzone warsztaty miały na celu upowszechnienie instytucji mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz zachęcić młodzież do rozstrzygania konfliktów i osiągania porozumienia za pomocą poznanych na zajęciach technik.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach