W dniu 12 czerwca 2018 roku, w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12a, odbyła się Narada Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z Koordynatorem ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Koordynatorami ds. mediacji w sądach rejonowych, osobami przybyłymi w ich zastępstwie, a także mediatorami.

            Prelegentami narady byli: Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach SSR Paweł Stępień, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Kielcach SSO Anna Pać-Piętak, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach SSO Monika Gądek-Tamborska oraz Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach Pani Izabela Buszewicz.

            Podczas spotkania przybliżono aktualny stan mediacji w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach oraz dane statystyczne dla okręgu kieleckiego, w zakresie spraw kierowanych do mediacji w roku 2017 oraz pierwszym półroczu roku2018. Omówiono również przyczyny niskiej popularności mediacji i bariery w rozwoju tej instytucji w Polsce, a także dotychczasową praktykę w zakresie udzielania informacji na temat mediacji przez sędziów sądów powszechnych stronom, które chciałyby skorzystać z mediacji, a także metod informowania poprzez samych mediatorów o mediacji.

            Rozważano również potrzeby szkoleniowe dla sędziów powszechnych w zakresie mediacji. Przedstawiono także informacje ze spotkania sędziów koordynatorów do spraw mediacji w sądach okręgowych, które odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 23 maja 2018 roku oraz na temat działalności Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach i inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenie celem propagowania mediacji.

            Uczestnicy narady wymienili się poglądami i własnymi doświadczeniami w zakresie mediacji. Przybliżono inicjatywy podejmowane w sądach, mające na celu upowszechnianie instytucji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów oraz uświadomienie społeczeństwu, czym jest mediacja.