W dniu 19 czerwca 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się Dzień Otwarty pn. „Akademia Podstaw Prawa”.

Przedmiotowa konferencja miała na celu przybliżenie tematyki, dotyczącej „Praw konsumenta. Rękojmi i gwarancji”.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali studenci uczelni wyższych: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, uczniowie kieleckich liceów, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz słuchacze Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach.

Wydarzenie otworzyła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach, która przywitała zaproszonych gości.

Prelegentami konferencji byli Pan Dariusz Pyk, Miejski Rzecznik Konsumentów w Kielcach i Pan SSO Bartosz Pniewski, orzekający w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Kielcach.

Uczestnicy Akademii Podstaw Prawa mogli dowiedzieć się między innymi, jakie są uprawnienia konsumenta w przypadku wadliwości towaru i usług, jak sformułować żądanie przed sądem, jakie ma obowiązki dowodowe konsument oraz jak wygląda pomoc udzielana przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Kolejna konferencja pn. „Akademia Podstaw Prawa”, zaplanowana została na dzień 12 września 2018 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach