Spotkania informacyjno-edukacyjne w ramach projektów

Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”

oraz „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”

 

W dniach 5 lipca oraz 5 września 2018 roku w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12a, w sali nr 407, odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne organizowane w ramach projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” oraz „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”, poprowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia PROREW.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Podczas prezentacji omawiano kwestie związane z podniesieniem świadomości na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi u kobiet, a po spotkaniu uczestnicy mogli zapisać na bezpłatne badania cytologiczne oraz mammograficzne.