W dniu 19 września 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach i VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Spotkanie otwarte, przy udziale Pani Doroty Skuzy, Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Pana kom. Jarosława Jedynaka, Funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Pani Bożeny Kępkowskiej, Zastępcy Kuratora Okręgowego, Pani Izabeli Buszewicz, Prezesa Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, mediatora z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach poprowadził: SSO Jan Klocek, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Podczas przedmiotowego wydarzenia, SSO Jan Klocek zaprosił uczniów do udziału w symulowanej rozprawie karnej, podczas której licealiści mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

Zaproszeni prelegenci omówili kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem młodzieży, wskazali na problematykę przestępczości nieletnich i konsekwencji prawnych wynikających z popełnienia czynu karalnego, czy przejawów demoralizacji. Przedstawili, czym jest mediacja oraz jak wygląda praca kuratora sądowego.

Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach zapoznała licealistów ze strukturą organizacyjną sądu, omówiła funkcjonowanie systemów informatycznych wspierających działanie sądownictwa powszechnego tj.: Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, E-protokołu. Nadto, uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda droga do uzyskania zawodu urzędnika sądowego.

Kolejne spotkanie dla młodzieży planowane jest w październiku 2018 roku.

                                                                                                                                                        

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach