W dniu 21 września 2018 roku, w godz. 9.00-11.00 w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5 odbyły się „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży”.

Do udziału w przedmiotowych warsztatach zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach.

Spotkanie otworzyła Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego, Koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Zajęcia dla uczniów poprowadziły: Pani Anna Czupryńska, mediator z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Pani Anna Zięba, aplikant adwokacki Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, współpracująca ze Świętokrzyskim Centrum Mediacji w Kielcach.

Podczas spotkania zaproszeni uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych, dzięki którym mogli poznać podstawowe techniki polubownego rozwiązywania sporów.

Przeprowadzone warsztaty miały na celu upowszechnienie instytucji mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz zachęcić młodzież do rozstrzygania konfliktów i osiągania porozumienia za pomocą poznanych na zajęciach technik.

                                                                                                                                                        

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach