W dniu 17 października 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z Niepublicznej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach i Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Spotkanie otwarte, przy udziale Pani Doroty Skuzy, Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Pani Bożeny Kępkowskiej, Zastępcy Kuratora Okręgowego, Pani Izabeli Buszewicz, Prezesa Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, mediatora z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach i Pana kom. Jarosława Jedynaka, Funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach poprowadziła: SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Podczas przedmiotowego wydarzenia, SSO Monika Gądek-Tamborska zaprosiła uczniów do udziału w symulowanej rozprawie cywilnej, podczas której mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

Zaproszeni prelegenci omówili kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem młodzieży, wskazali na problematykę przestępczości nieletnich i konsekwencji prawnych wynikających z popełnienia czynu karalnego, czy przejawów demoralizacji. Przedstawili, czym jest mediacja oraz jak wygląda praca kuratora sądowego.

Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach zapoznała uczniów ze strukturą organizacyjną sądu, omówiła funkcjonowanie systemów informatycznych wspierających działanie sądownictwa powszechnego tj.: Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, E-protokołu. Nadto, uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda droga do uzyskania zawodu urzędnika sądowego.

Dodatkowo, Pani Dorota Skuza zapoznała zaproszonych gości z wydarzeniami z zakresu edukacji prawnej, jakie realizowane są w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Kolejne spotkanie dla młodzieży zaplanowane zostało na 14 listopada 2018 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach