W dniu 29 października 2018 roku, w godz. 9.00-11.00 w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5 odbyły się „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży. Spotkania z psychologią sądową”.
Do udziału w przedmiotowych warsztatach zostali zaproszeni uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach i Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.
Zajęcia dla uczniów poprowadzili: Pani Izabela Buszewicz, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, mediator z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Pan dr Adrian Kurcbart biegły sądowy z zakresu psychologii, ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.
Podczas przedmiotowego spotkania uczniowie zostali zapoznani z mediacją, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów, jak również z działem psychologii klinicznej, jaką jest psychologia sądowa.
Kolejne warsztaty dla młodzieży odbędą się w listopadzie 2018 roku.

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach