W dniu 31 października 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyła się konferencja pn. „Akademia Podstaw Prawa”.
Przedmiotowe wydarzenie miało na celu przybliżenie tematyki, dotyczącej „Wypadków komunikacyjnych i wynikających z nich roszczeń o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę”.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali studenci uczelni wyższych: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach i słuchacze Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach.
Wydarzenie otworzyła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach, która przywitała zaproszonych gości.
Prelegentem konferencji była SSO Katarzyna Latała, orzekająca w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Kielcach.
Uczestnicy Akademii Podstaw Prawa mogli dowiedzieć się, jakie roszczenia przysługują ofiarom wypadków komunikacyjnych oraz osobom, które w wyniku wypadku utraciły członka rodziny, jakie są kryteria przyznawania przez sąd odszkodowania, zadośćuczynienia i renty oraz jak wygląda postępowanie przed sądem w tych sprawach.
Kolejna konferencja pn. „Akademia Podstaw Prawa” odbędzie się w grudniu 2018 roku.

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach