W dniu 14 listopada 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.

Spotkanie otwarte, przy udziale Pani Doroty Skuzy, Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Pani Bożeny Kępkowskiej, Zastępcy Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Kielcach i Pani Izabeli Buszewicz, Prezesa Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, mediatora z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach poprowadził: SSO Krzysztof Sójka, orzekający w IX Wydziale Karnym tut. Sądu.

Wyżej wymieniony Sędzia przestawił zaproszonym gościom strukturę organizacyjną sądownictwa powszechnego na przykładzie Sądu Okręgowego w Kielcach i omówił jak wygląda droga do uzyskania zawodu sędziego. Nadto, zaprosił uczniów do udziału w symulowanej rozprawie karnej, podczas której mogli oni wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

Zaproszona do udziału w spotkaniu Pani Mediator przedstawiła, czym jest mediacja i jakie korzyści płyną z postępowania mediacyjnego, zaś Pani Kurator zapoznała zaproszonych gości ze specyfiką wykonywania zawodu Kuratora sądowego.

Nadto, Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego omówiła funkcjonowanie systemów informatycznych wspierających działanie sądownictwa powszechnego tj.: Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, E-protokołu.

Kolejne spotkanie dla młodzieży planowane jest w grudniu 2018 roku.

                                                                                                                                                        

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach