W dniu 26 listopada 2018 roku, w godz. 9.00-11.00 w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5 odbyło się wydarzenie pn. „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży. Spotkania z psychologią sądową”.

Do udziału w przedmiotowych warsztatach zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

Warsztaty dla uczniów poprowadzili: Pani Halina Chromik, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Pan dr Adrian Kurcbart, biegły sądowy z zakresu psychologii, ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Podczas spotkania zaproszeni uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych, dzięki którym mogli poznać podstawowe techniki polubownego rozwiązywania sporów.

Przeprowadzone warsztaty miały na celu upowszechnienie instytucji mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz zachęcić młodzież do rozstrzygania konfliktów i osiągania porozumienia za pomocą poznanych na zajęciach technik.

Kolejne zajęcia warsztatowe dla młodzieży zaplanowane zostały w grudniu 2018 roku.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach