W dniu 30 listopada 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyło się spotkanie adresowane do uczniów szkół podstawowych pn. „Spacer po Sądzie”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie V i VI klasy Szkoły Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Spotkanie dla dzieci, przy udziale Pani Izabeli Buszewicz, Prezesa Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, mediatora z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach poprowadziła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

W trakcie przedmiotowego spotkania, zaprezentowano uczniom podstawowe zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, uczniowie zapoznali się ze strukturą sądownictwa powszechnego, jak również wzięli udział w symulowanej rozprawie karnej, podczas której wcielili się w uczestników postępowania sądowego. Nadto, Pani mediator przybliżyła uczniom mediację, jako alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach