POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE EDUKACJI PRAWNEJ PODPISANE - 11 grudnia 2018 r.

 

W dniu 11 grudnia 2018 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie edukacji prawnej pomiędzy Sądem Okręgowym w Kielcach, reprezentowanym  przez SSO Ryszarda Sadlika Prezesa Sądu Okręgowego i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydziałem Prawa, Administracji i Zarządzania, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania prof. zw. dra hab. Jerzego Jaskiernię.

Poprzez przedmiotowe porozumienie strony wyraziły wolę nawiązania współpracy w zakresie: organizacji szkoleń, konferencji, zadań, związanych z edukacją prawną, udziału Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, sędziów, pracowników Sądu, Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania, wykładowców/pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, studentów w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez Sąd/Uczelnię, działań edukacyjnych organizowanych przez Sąd Okręgowy w Kielcach, lekcji z zakresu prawa prowadzonych w szkołach, uczelniach przez sędziów, pracowników Sądu, udziału studentów w konkursach, dotyczących wiedzy prawniczej (między innymi rozwiązywanie kazusów), debat oksfordzkich, współpracy z kołami naukowymi Uczelni, wolontariatu – nawiązania współpracy w przedmiocie realizacji zadań przez studentów, dotyczących współdziałania z sędziami.

 

                                                                  SSO Ryszard Sadlik

                                                         Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach