W dniu 12 grudnia 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbył się „Dzień Otwarty dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”.

Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zaproszeni zostali uczniowie z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach.

Spotkanie otwarte, przy udziale Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Zastępcy Kuratora Okręgowego w Kielcach, Funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Mediatora z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach poprowadziła: SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Podczas przedmiotowego wydarzenia, SSO Monika Gądek-Tamborska zaprosiła młodzież do udziału w symulowanej rozprawie cywilnej, podczas której uczniowie mogli wcielić się w uczestników postępowania sądowego.

Zaproszeni prelegenci omówili kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem młodzieży, wskazali na problematykę przestępczości nieletnich i konsekwencji prawnych wynikających z popełnienia czynu karalnego, czy przejawów demoralizacji. Przedstawili, czym jest mediacja oraz jak wygląda praca kuratora sądowego.

Pani Dorota Skuza, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach zapoznała licealistów ze strukturą organizacyjną sądu, omówiła funkcjonowanie systemów informatycznych wspierających działanie sądownictwa powszechnego tj.: Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, E-protokołu. Nadto, uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda droga do uzyskania zawodu urzędnika sądowego.

Kolejne spotkanie dla młodzieży planowane jest w styczniu 2019 roku.

                                                                                                                                                         

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach