Sąd Okręgowy w Kielcach i Studenckie Koło Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach włączając się w działania upamiętniające 100-lecie Odzyskania Niepodległości, w dniu 14 grudnia 2018 roku, zaprosili młodzież z kieleckich liceów oraz dorosłych do udziału w wydarzeniu, podczas którego odbyła się Inscenizacja procesu karnego z lat 80-tych XX wieku, prelekcja oraz debata oksfordzka.

Spotkanie poprowadzili: SSO Monika Gądek-Tamborska i SSO Jan Klocek, Rzecznicy Prasowi Sądu Okręgowego w Kielcach.

Inscenizacja rozprawy, dotyczyła procesu karnego oskarżonego o kolportaż materiałów antypaństwowych i spekulację z początku lat 80-tych XX wieku i przygotowana została przez studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod przewodnictwem SSO Jana Klocka.

Prelekcję na temat „Procesów sądowych z lat 80-tych XX wieku” wygłosił SSO w stanie spoczynku Wojciech Arczyński, a debatę oksfordzką nt. „Stanów wyjątkowych, jako podstawy do ograniczenia praw jednostki” poprowadziła Izabela Buszewicz, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach.

Inscenizacja, prelekcja i debata miały na celu poszerzenie wiedzy na temat okresu Stanu Wojennego oraz lepsze zrozumienie uwarunkowań leżących u podstaw działania obywateli w tamtym okresie.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach