W dniu 17 grudnia 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyły się „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży”.

Do udziału w przedmiotowych warsztatach zostali zaproszeni uczniowie z Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Kielcach.

Warsztaty dla uczniów poprowadziła: Pani Izabela Buszewicz, mediator z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach.

Przeprowadzone warsztaty miały na celu upowszechnienie instytucji mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz zachęcić młodzież do rozstrzygania konfliktów i osiągania porozumienia za pomocą poznanych na zajęciach technik.

 

 

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach