W dniu 17 grudnia 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcachodbyła się konferencja pn. „Akademia Podstaw Prawa”.

Przedmiotowa konferencja miała na celu przybliżenie tematyki, dotyczącej „Umów kredytu i pożyczki”.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali studenci uczelni wyższych: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz słuchacze Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach.

Spotkanie poprowadziła SSO Monika Gądek-Tamborska, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Uczestnicy Akademii Podstaw Prawa mogli dowiedzieć się między innymi, jakie są uprawnienia i obowiązki kredytobiorcy, jak wygląda ochrona dłużnika oraz postępowanie sądowe o zapłatę, czy postępowanie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Kolejna konferencja pn. „Akademia Podstaw Prawa” odbędzie się w I kwartale 2019 roku.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach