W dniu 28 stycznia 2019 roku, w godz. 9.00-11.00 w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 5 odbyły się „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży. Spotkania z psychologią sądową”.

Do udziału w przedmiotowych warsztatach zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach.

Zajęcia dla uczniów poprowadzili: Pani Izabela Buszewicz, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach, mediator z listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz Pan dr Adrian Kurcbart biegły sądowy z zakresu psychologii, ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Podczas przedmiotowego spotkania uczniowie zostali zapoznani z mediacją, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów, jak również z działem psychologii klinicznej, jaką jest psychologia sądowa. 

Kolejne warsztaty dla młodzieży odbędą się w lutym 2018 roku.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach