Postępowanie nr Gosp. 26-1/19  Pobierz plik

Odpowiedz na wniosek 2 plik pdf
Odpowiedz na wniosek 1 plik pdf
   
Ogłoszenie plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

plik doc
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału plik doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia plik doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej plik doc
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy plik doc
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw plik doc
   
   

 

 

Postępowanie nr Inf. 26-3/2019

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Informacja o wyborze oferty plik pdf
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
   
Postępowanie Inf. 26-3/2019 plik pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 2: Wzór umowy - Sąd Okręgowy w Kielcach plik doc
Załącznik nr 3: Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Pińczowie plik doc
Załącznik nr 4: Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Staszowie plik doc
Załącznik nr 5: Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Opatowie plik doc
Załącznik nr 6: Wzór umowy - Sąd Rejonowy we Włoszczowie plik doc
Załącznik nr 7: Formularz ofertowy plik doc
Klauzula informacyjna plik doc

 

Postępowanie nr Inf. 26-23/2018

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Informacja o unieważnieniu postępowania plik pdf
   
Postępowanie Inf. 26-23/2018 plik pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 2: Wzór umowy plik doc
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy plik doc
Klauzula informacyjna plik doc

 

Postępowanie nr Inf. 26-22/2018

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Informacja o wyborze oferty plik pdf
   
Postępowanie Inf. 26-22/2018 plik pdf
Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Klauzula informacyjna ikona doc

Postępowanie nr Gosp. 26-3/18  Pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty plik pdf
   
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne plik pdf
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia. ikona doc
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy. ikona doc
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie o spełnianiu warunków. ikona doc
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. ikona doc
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wykaz usług. ikona doc
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Oświadczenie o dysponowaniu grupami interwencyjnymi. ikona doc
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Wzór umowy. ikona doc

Postępowanie nr Inw. 26-6/2018  Pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
   
Odpowiedzi na pytania plik pdf
   
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik pdf
   
Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana treści SIWZ plik pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie plik pdf
   
Ogłoszenie plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy plik doc

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

plik pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia plik doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału plik doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy plik doc
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej plik doc
   
   

 

Postępowanie nr Inw. 26-5/2018  Pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
   
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik pdf
   
Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana treści SIWZ plik pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie plik pdf
   
Wyjaśnienia do SIWZ plik pdf
   
Ogłoszenie plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy plik doc

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

plik pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia plik doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału plik doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy plik pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej plik doc
   
   

 

 

Postępowanie nr Inf. 26-17/2018

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Informacja o unieważnieniu postępowania plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
   
Postępowanie Inf. 26-17/2018 plik pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 2: Wzór umowy plik doc
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy plik doc
Klauzula informacyjna plik doc
   
Odpowiedzi na pytania plik pdf
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie plik pdf

Postępowanie nr Inf. 26-16/2018  Pobierz plik

Informacja z otwarcia ofert plik pdf
   
Informacja o unieważnieniu postępowania plik pdf
   
Ogłoszenie plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 1a do SIWZ - Lista dystrybucyjna ikona xls
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy plik doc
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy plik doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Warunki udziału plik doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Podstawy wykluczenia plik doc
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw plik doc
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa plik doc
   
   
   

 

 

Postępowanie nr Gosp.26- 2/18

„Sprzątanie  budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego
w Kielcach”

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://ezamowienia.ms.gov.pl, pod adresem:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=130660

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
   
Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
SIWZ plik pdf
Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik doc
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy plik doc
Zał. nr 3 do SIWZ - JEDZ plik doc
Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz usług plik doc
Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa plik doc
Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy plik doc