Ogłoszenie o zamówieniu na usługi "Sprzątanie budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach"Dokumentacja: Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 2 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 3 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 4 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 5 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 6 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 7 do ogłoszenia ikona doc
   
Odpowiedź na pytania postawione przez Wykonawcę do postępowania prowadzonego w trybie art.39 nr sprawy Gosp.26-4/16 plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP plik pdf
   
Zawiadomienie o wyborze oferty plik pdf