Sąd Okręgowy w Kielcach, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z póź. zm.), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2017r  Pobierz plik

Plan plik pdf