Postępowanie nr Gosp.26- 4/17

 

Dokumentacja: Pobierz plik

SIWZ plik pdf
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Zał. nr 2 Formularz ofertowy ikona doc
Zał. nr 3 JEDZ plik pdf
Zał. nr 3 JEDZ ikona doc
Zał. nr 4 Wykaz usług ikona doc
Zał. nr 5 Lista podmiotów ikona doc
Zał. nr 6 Wzór umowy plik pdf
Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
Odpowiedzi na pytania do postępowania Gosp. 26-4/17 plik pdf
Wyjaśnienia do SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ plik pdf
Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy po modyfikacji plik pdf
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf