Dokumentacja: Pobierz plik:

Zaproszenie do składania ofert plik pdf
Załącznik nr. 1 Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr. 2 Wzór umowy plik pdf
Informacja o wyborze oferty plik pdf