Postępowanie nr Inf. 26-11/2018  Pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik pdf
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana SIWZ plik pdf
Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ - Wzór umowy plik doc
   
Ogłoszenie plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 1a do SIWZ - Lista dystrybucyjna ikona xls
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy plik doc
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy plik doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Warunki udziału plik doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Podstawy wykluczenia plik doc
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług plik doc
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa plik doc
   
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania plik pdf