Postępowanie nr Inw. 211-24/2018

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Informacja o wyborze oferty plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
   
Postępowanie Inw. 211-24/2018 plik pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy plik doc
Załącznik nr 3: Klauzula RODO plik pdf
Załącznik nr 4: Wzór umowy plik pdf