Postępowanie nr Inf. 26-17/2018

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Informacja o unieważnieniu postępowania plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
   
Postępowanie Inf. 26-17/2018 plik pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 2: Wzór umowy plik doc
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy plik doc
Klauzula informacyjna plik doc
   
Odpowiedzi na pytania plik pdf
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie plik pdf