Postępowanie nr Gosp. 26-3/18  Pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty plik pdf
   
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne plik pdf
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia. ikona doc
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy. ikona doc
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie o spełnianiu warunków. ikona doc
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. ikona doc
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wykaz usług. ikona doc
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Oświadczenie o dysponowaniu grupami interwencyjnymi. ikona doc
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Wzór umowy. ikona doc