Postępowanie nr Inf. 26-3/2019

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Postępowanie Inf. 26-3/2019 plik pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 2: Wzór umowy - Sąd Okręgowy w Kielcach plik doc
Załącznik nr 3: Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Pińczowie plik doc
Załącznik nr 4: Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Staszowie plik doc
Załącznik nr 5: Wzór umowy - Sąd Rejonowy w Opatowie plik doc
Załącznik nr 6: Wzór umowy - Sąd Rejonowy we Włoszczowie plik doc
Załącznik nr 7: Formularz ofertowy plik doc
Klauzula informacyjna plik doc