Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą "Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach"

Postępowanie nr 26-3/16


Dokumentacja: Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia ikona doc
Załącznik nr 2 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 3 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 4 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 5 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 6 do ogłoszenia ikona doc
Umowa ikona doc
   
Odpowiedź na pytania postawione przez Wykonawcę do postępowania prowadzonego w trybie art.138o nr sprawy Gosp.26-3/16 plik pdf
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf
   
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik pdf